logotyp

Historie

Veltruské školství

1757 – 1890

Kořeny veltruského školství sahají až do 18. století. První školu ve Veltrusech založil hrabě Rudolf Chotek 17. dubna 1757. Škola byla spojena s farou, nacházela se v přízemí a vyučovalo se v jedné ...

1890 − 1909

Na konci školního roku 1890 – 1891 se zúčastnil učitelský sbor s 83 žáky Zemské jubilejní výstavy v Praze. Díky mecenášům, kteří přispěli částkou 37 zlatých, byla návštěva výstavy zpřístupněna i ...

1914 – 1924

Roku 1914 začala 1. světová válka a dva učitelé (Matěj Kulhánek a Jan Novotný) byli odvedeni na frontu. Ve škole vyučovalo jen pět učitelů, a proto se vyučovalo polodenně. Zpočátku bezplatně ...

1926 – 1937

Roku 1926 odchází do penze nejstarší učitelé a spolu s nimi také opustili školu méně kvalifikovaní učitelé. Penze se nevyhnula ani řídícímu učiteli obecné školy Františku Šafaříkovi. Na jeho místo ...

1938 – 1944

Rok 1938 znamenal pro nás i celou Evropu velké změny a mnoho utrpení. Vzhledem k hrozícímu nacistickému nebezpečí byla vyhlášena všeobecná mobilizace. Z veltruských škol byli povoláni Václav Kroupa, ...

1945 – 1948

Od 13. února 1945 byly školní budovy použity pro německé uprchlíky ze Slezska a dětem byly zadávány pouze domácí úkoly. V dubnu byly školy opět obnoveny, k dispozici měly obě školy jen třídu na ...

1949

Tolik očekávaná, vytoužená a potřebná stavba nové školy byla konečně dokončena. Za dva roky byla postavena dvoupatrová budova s tekoucí teplou vodou, ústředním topením, místností pro promítání ...

1950 – 1959

Padesátá léta byla pro školu charakteristická organizačními změnami, vznikem nejrůznějších kroužků a uskutečňováním zajímavých aktivit.1950 Žáci 2. – 5. ročníku získali 1. místo za recitační pásmo i ...

1960 – 1969

V šedesátých letech nastává opět nepříjemná situace s kapacitou prostor školy. Školu navštěvovalo více než 600 žáků z Veltrus, Vepřku, Všestud, Zlosyně, Nelahozevsi, Miřejovic, Starých a Nových ...

1970 – 1989

Sedmdesátá léta byla provázena dalšími změnami. Učebny, dílny a kabinety byly vybaveny novým nábytkem a doplňovány novými pomůckami. Byla zavedena nová koncepce výuky a žáci mohli vycházet z osmé ...

1990 – 2003

V průběhu devadesátých let došlo k dalším opravám na školní i ve školní budově (oprava okapů, odpadů, rozvodů vody, instalace plynových kotlů, výměna střechy, vybudování kanalizace a rekonstrukce ...

Nedávná minulost a současnost

Novodobá historie školy se začala psát od 1. ledna 2003, kdy škola získala tzv. právní subjektivitu. Škola se stala příspěvkovou organizací, jejíž součástí je nejen vlastní škola, ale i školní ...

NÁSTĚNKA

Classroom

Bakaláři

Jídelní lístek

Měřící stanice

Měřící stanice prachových částic – informace o aktuálním stavu
Základní škola Veltrusy, příspěvková organizace

Opletalova 493, Veltrusy 27746

skola.veltrusy@seznam.cz

315 781 188 – základní škola

604 367 351– školní družina I.,II.odd.
737 402 469 - ŠD III. odd.
733 206 630 - ŠD IV. odd.
733 211 134 - ŠD V. odd.
733 207 472 - ŠD VI. odd.

315 781 230, 736 629 489 – školní jídelna

Domů - Základní škola Veltrusy
Domů - Základní škola Veltrusy

Created by © 2020 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy