logotyp

EKO aktivity

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta na naší škole ve školním roce 2023/2024

Naším cílem je přivést děti k přírodě a to nejen k jejímu poznávání, ale hlavně k její ochraně. V průběhu roku pořádáme několik větších akcí pro děti. Nejvýznamnější akcí je bezesporu Den Země, Staň se strážcem pralesa či Ptačí hodinka a další. O každé větší akci budeme informovat zde na našich stránkách. Vedle osvětových akcí se věnujeme také výrazně třídění odpadu a s ním související osvětou. Pořádáme v průběhu roku pět velkých sběrů papíru a PET víček. Na naší škole máme koše na tříděný odpad: papír, plasty, nápojové kartony, drobný elektroodpad, baterie, hliník, tonery z tiskáren, žárovky a zářivky do délky 40 cm.
žáci ve třídě sledují přednášku o tříděném odpadu žáci ve třídě sledují přednášku o tříděném odpadu

SBĚR školní rok 2023/2024

sběr papíru na hřišti
15. 9. 2023
Děkujeme všem, kteří přispěli k našemu prvnímu školnímu sběru. Podařilo se nám přinést 2480 kg papíru a 130 kg PET víček.
24. 11. 2023
Děkujeme všem, kteří přispěli papírem či víčky k druhému sběru. 
Podařilo se nám nasbírat 235 kg PET víček a 3710 kg papíru.

26. 1. 2024
Děkujeme všem, kteří přispěli ke třetím sběru papíru a víček. Celkem se sebralo a bylo odvezeno 1960 kg starého papíru a 125 kg PET víček.

22. 3. 2024
Děkujeme všem, ve čtvrtém sběru jsme shromáždili 3720 kg papíru a 110 kg PET víček.

17. 5. 2024
Děkujeme všem, kteří přispěli. Podařilo se díky vám, dát dohromady 2500kg starého papíru a 140kg PET víček, které se vrátí zpátky do výroby.

Přírodovědný kroužek 2023/2024

PTAČÍ HODINKA 2024

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili Ptačí hodinky 2024. Za naší školu se do akce zapojilo: 11 dětí, 1 asistentka, 2 učitelé. Celkem bylo pozorováno 16 ptačích druhů (jmenovitě + počet kusů):sýkora ...

Bádáme - MIKROPLASTY ve vodě

11. 12. 2023 jsme vyjeli na workshop bádat jak je to s mikroplasty ve vodě. Ve složení čtyři žáci z 8.A a jedna učitelka jsme navštívili krásné prostory hnutí Tereza, které se zabývá ekologickou ...

Předvánoční přednáška o obojživelnících a plazech na naší škole 15. 12. 2023

Předvánoční přednáška o obojživelnících a plazech na naší škole 15. 12. 2023 Naší školu navštívil pan docent Kopecký z České zemědělské univerzity se svými živými přednáškami. Akce se zúčastnily děti ze čtvrtého a osmého ročníku a také děti z naší družiny. Viděli jsme ...

NÁSTĚNKA

Classroom

Bakaláři

Jídelní lístek

Měřící stanice

Měřící stanice prachových částic – informace o aktuálním stavu
Základní škola Veltrusy, příspěvková organizace

Opletalova 493, Veltrusy 27746

skola.veltrusy@seznam.cz

315 781 188 – základní škola

604 367 351– školní družina I.,II.odd.
737 402 469 - ŠD III. odd.
733 206 630 - ŠD IV. odd.
733 211 134 - ŠD V. odd.
733 207 472 - ŠD VI. odd.

315 781 230, 736 629 489 – školní jídelna

Domů - Základní škola Veltrusy
Domů - Základní škola Veltrusy

Created by © 2020 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy