logotyp

Ekoaktivity v minulých letech

Sběr za školní rok 2022/2023

sběr papíru na hřištizáří 2022
Máme za sebou první sběr papíru a PET víček nového školního roku. S pěkným výsledkem 3550 kg papíru a 220 kg víček, za který všem sběračům a sběračkám děkujeme :-)

Druhý školní sběr papíru a PET víček proběhl na přelomu listopadu a prosince a podařilo se nám díky Vám nasbírat 2970kg starého papíru a 205kg PET víček.
Děkujeme :-)
Další sběr bude na konci ledna.
 
Děkujeme za přispění k třetímu sběru papíru a víček. Podařilo se díky Vám nasbírat  1650 kg papíru a 110 kg PET víček. Děkujeme.
Další sběr bude v březnu :-)

Čtvrtý školní sběr
Děkujeme všem, kteří přispěli na čtvrtý sběr papíru a víček. Podařilo se nám nasbírat 1820 kg papíru a 190 kg PET víček.
Příští sběr bude poslední v tomto školním roce a uskuteční se na přelomu května a června.

Děkujeme všem za přispění ke sběru papíru a víček. Odvoz posledního, tedy pátého sběru byl 2.6.2023 a podařilo se nasbírat 3430kg papíru a 260kg PET víček. Další sběr bude v září. Děkujeme také všem, kteří přispěli na soutěž Staň se strážcem pralesa, kde sbíráme vyřazené tablety a mobily - soutěž pokračuje do dalšího roku :-). 
Martin Bauer
 

Ptačí hodinka 2023 na naší škole.

Opět, jako již tradičně jsme se po roce zúčastnili akce na podporu přírody s názvem Ptačí hodinka organizované Českou ornitologickou společností. Ptačí hodinka má děti a nejen je, ...

SBĚR ZA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

září 3220 kg papíru a 225 kg PET víček
listopad 2420 kg papíru a 130 kg PET víček
leden 1880 kg papíru a 165 kg PET víček
březen 3650 kg papíru a 280 kg PET víček
květen 2380 kg papíru a 160 kg PET víček 

Dále jsme za celý rok nasbírali 23 kg hliníku, 58 kg elektrozařízení, 30 kg baterií.  DĚKUJEME.

STAŇ SE STRÁŽCEM PRALESA

pamětní listina

Toto úterý 11.10. jsme s nejlepšími sběrači papíru a víček a všemi sběrači mobilů navštívili za odměnu pražskou ZOO. V červnu jsme se jako škola stali druhými nejlepšími sběrači mobilů v jejich soutěži ,,Staň se strážcem pralesa“ a odměnou byla zážitková návštěva zázemí vybraných zvířat. Navštívili jsme zázemí tučňáků a lachtanů. Lachtany jsme dokonce mohli také krmit a dozvědět se spoustu zajímavostí o jejich chovu. Začátkem celé akce, ale byl nový pavilón goril, takže se ani nikdo nestačil nudit. Zážitkem pro děti byla také cesta, neboť jsme při cestě využili také přívoz a do ZOO vstoupili novým vchodem Sklenářka. Doprovodem byli vyučující paní učitelka Nešlehová a pan učitel Bauer.
Martin Bauer

Tonda obal u nás ve škole - 2023

Po třech letech k nám opět zavítali lektoři ze společnosti EKO-KOM se svým programem o třídění odpadů s názvem ,,Tonda Obal na cestách“.  Akce se zúčastnily všechny děti, protože je nás ale hodně, ...

DEN ZEMĚ 2022 NA NAŠÍ ŠKOLE

Po dvou letech s Covidem jsme se konečně vrátili k aktivní oslavě svátku Dne Země. Z čehož měli radost nejen děti, ale i vyučující J. Akci na naší škole se snažíme spojit s pohybem na čerstvém ...

Fotogalerie - DEN ZEMĚ 2022

Skupinka žáků plní úkoly v parku žák plní úkoly na stanovišti poznávačka živočichů - kartičky

Fotogalerie - UKLIĎME ČESKO 2022

Děti uklízí odpadky ve Veltrusích Děti uklízí odpadky ve Veltrusích Děti uklízí odpadky ve Veltrusích Děti uklízí odpadky ve Veltrusích Děti uklízí odpadky ve Veltrusích Hromada nasbíraných odpadkůPytle na odpadky

Ptačí hodinka 2022

Jedná se o velkou sčítací akci, kterou pořádá Česká ornitologická společnost, s cílem zjistit aktuální počet a druhovou skladbu našich opeřenců. Akce proběhla 7. – 9.1.2022 – tedy pátek + víkend. Zapojení spočívá ve strávení svého času s pozorováním krmítka po dobu 1 hodiny a zapsání výsledků do online formuláře. Česká ornitologická společnost tak zjišťuje, kterých druhů přibývá či spíše častěji ubývá. Výsledkem je totiž i situace, kdy v daném čase na krmítko nepřiletí žádný opeřenec a i takový
výsledek se počítá, pakliže se zapíše do online formuláře. Mnoho dětí se do akce zapojilo a tak se nám podařilo podpořit tuto dobrou akci.
odkaz na web:
https://ptacihodinka.birdlife.cz/#/observe

Fotogalerie - Ptačí hodinka 2022

Nástěnka s obrázky ptáků a jejich popis Nástěnka s obrázky ptáků a jejich popis Obrázky žáků 1.A - ptačí krmítka

SBĚRY PAPÍRU A VÍČEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/22

Sběr papíru - hromada sběrového papíru před školou

Naše škola se snaží naučit děti třídit a tak kromě stacionárních košů na tříděný odpad rozmístěných po chodbách budovy školy děláme 5x ročně velký sběr papíru a PET víček. Jsou to měsíce září, listopad, leden, březen, květen. Papír je často v lepší čistotě než v běžných koších na tříděný odpad a spíše se použije na nové papírové výrobky. U PET víček se zase oddělí jeden druh plastu – víčko od druhého – láhev a jeho použitelnost se tak ještě zvýší.


EKO-aktivity ve školním roce 2020 – 2021

Vzhledem k dlouhodobé distanční výuce a současné epidemiologické situaci jsou společné školní environmentální aktivity omezeny pouze na možnosti realizovatelné v domácím prostředí.
Tím je ...

Den Země 2021

Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná běžně na 22. dubna a je zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Letošní Den Země byl tak trochu jiný, stejně jako celý ...

Den Země 2021 - fotogalerie

Na fotografii jsou obrázky Země + ručiček dětí, výzdoba plotu školy hesla Šetři vodou, použij skleněné brčko...Na fotografii jsou obrázky Země + ručiček dětí, výzdoba nástěnky hesla Třiď odpadky, nekácej lesy...Na fotografii jsou obrázky Země + ručiček dětí, výzdoba plotu školy

Sběr ve školním roce 2020/2021

Sběr papíru a víček
září 4340 kg papíru a 380 kg PET víček
prosinec 3870 kg papíru 295 kg PET víček
duben 4500 kg papíru 320 kg PET víček
červen 2460 kg papíru 265 kg PET víček

Dále se nám podařilo sesbírat:
hliník 12kg
elektrozařízení 82kg
baterie 104kg
dále pak také odpad, který se dále neváží – tetrapak, tonery z tiskáren.

EKOLOGICKÉ AKTIVITY NA NAŠÍ ŠKOLE - školní rok 2019/2020

EKOLOGICKÉ AKTIVITY NA NAŠÍ ŠKOLE - školní rok 2019/2020Naše škola se snaží o co největší zapojení aktivit spojených s přírodou či její ochranou do života školy, a to jak jednorázovými akcemi, tak také těmi, u kterých jde o běh na dlouhou trať.

První sběr víček a papíru je za námi

19.10. 2019
velký sběr víček byl ve čtvrtek 19.9. 2019 a velký sběr papíru 20.9. 2019 v pátek. Podařilo se nám sebrat 6.590 kg papíru a 450 kg víček. Všem, kteří přispěli, děkujeme.Martin Bauer ...

Tonda Obal na cestách

11.10. 2019
V pátek 11. 10. 2019 nás po třech letech opět navštívili školitelé a školitelky ze společnosti EKO-KOM, vzdělávací společnosti, která se zabývá osvětou na poli třídění odpadu. Program podpořil naše ...

Přírodovědný kroužek

Školní rok 2017/2018

V sobotu 3.března jsem společně navštívili teraristickou burzu Živá exotika v Praze Holešovicích, kde mohly děti vidět, ale i si koupit různé druhy brouků, strašilek, hadů a jiných plazů, mnohonožek a dalších zvířátek. A protože jsme procházeli i Matějskou poutí, byla radost o to větší. Některé děti tak domů nenesly jen živá, ale i nafukovací zvířátka.

Vyráběli jsem modelínu z mouky, založili jsme živý minikoutek – máme strašilky, zlatohlávky, šváby, mnohonožku. Seli jsme pažitku, celer a rukolu.

Sběrová akce pro pražskou ZOO - výsledky

22.05. 2019
Den strážců pralesaI v tomto školním roce se naše škola zapojila do speciální sběrové soutěže pro pražskou ZOO, ve které se sbíraly staré mobily a tablety, neboť v těchto zařízeních se ukrývají vzácné kovy, které lze znovu použít a netěžit je a tak poškozovat přírodu. Výtěžek z této akce jde na podporu strážců přírody, v oblastech, kde žijí vzácná a chráněná zvířata ...

UKONČENÍ SBĚROVÉ SOUTĚŽE ,,Staň se strážcem pralesa“ ZOO Praha

22.05. 2018
Staň se strážcem pralesaNaše škola se v tomto školním roce poprvé zapojila do speciální sběrové soutěže pro pražskou ZOO, ve které se sbíraly jen mobily a tablety, neboť v těchto zařízeních se ukrývají vzácné kovy, které lze znovu použít a netěžit je a tak poškozovat přírodu. Výtěžek z této akce jde na podporu strážců přírody, v oblastech, kde žijí vzácná a chráněná zvířata jako třeba ...

Nemám obě ruce levé aneb Poklad ryzí jsou domečky hmyzí

hmyzí domečky hmyzí domečky hmyzí domečky

Den Země 2018

25.04. 2018
Každoroční celodenní projekt věnovaný přírodě, který měl již vícero podob. Nejčastěji trávíme tento den formou dílen, kdy se děti rozdělí dle svého zájmu do skupin pracujících na určitém tématu. Témata dílen jsou rozličná, od edafonu přes jógu, výlet do botanické zahrady či ...

Ukliďme Česko

I letos jsme se zapojili do celostátní akce Ukliďme Česko. Spolu s žáky naší školy jsem perfektně vyčistili bezprostřední okolí školy, okolí hřbitova a především cyklostezku spojující Veltrusy a Kralupy. Podařilo se nám naplnit mnoho pytlů různorodým odpadem. Specialitou letošní úklidu byla účast České televize-Déčka. Byla s námi natáčena reportáž do Zpráviček.

Děkuji všem za aktivní zapojení

Mgr.Jana Nešlehová

UKLIĎME ČESKO - 4-6.4.2018

04.04. 2018
Ve dnech 4.- 6. dubna se naše škola připojila k akci Ukliďme Česko. Téměř 420 žáků se vydalo do terénu a za pomoci třídních učitelů se jim podařilo perfektně vyčistit okolí školy, okolí hřbitova a cestu spojující Veltrusy a Kralupy nad Vltavou. Malí i velcí si za krásného počasí snad alespoň maličko uvědomili, že odpad z přírody sám nezmizí. Velký dík patří všem, kteří přiložili ruku k dílu!!!
Mgr.Jana Nešlehová

UKONČENÍ SOUTĚŽE ,,Staň se strážcem pralesa“

24.04. 2019
Ve středu 24. 4. 2019 byla ukončena velká sběrová akce s názvem ,,Staň se strážcem pralesa „ , kterou pořádá pražská ZOO. Soutěž probíhala od září tohoto školního roku a sbírali jsme vyřazené mobily a tablety, neboť v těchto zařízeních se ukrývají vzácné kovy, které lze znovu použít a netěžit je a tak poškozovat přírodu. Výtěžek z této akce jde na podporu strážců přírody, v ...

Den Země 2017 - 24.4.2017

24.04. 2017
Každoroční celodenní projekt věnovaný přírodě, který měl již vícero podob. Nejčastěji trávíme tento den formou dílen, kdy se děti rozdělí dle svého zájmu do skupin pracujících na určitém tématu. Témata dílen jsou rozličná, od edafonu přes jógu, výlet do botanické zahrady či ...

Den země 2019 - ve středu 17. 4. 2019

17.04. 2019
Každoroční celodenní projekt věnovaný přírodě, který měl již vícero podob. Nejčastěji trávíme tento den formou dílen, kdy se děti rozdělí dle svého zájmu do skupin pracujících na určitém tématu. Témata dílen jsou rozličná, od edafonu přes jógu, výlet do botanické zahrady či mikroskopování hub atd. Nejednou jsme také vyrazili s mineralogem ,,expedičně" zájezdovým autobusem za skvosty neživé ...

DEN ZEMĚ 2016 - 22.4., slaven 12.5.

12.05. 2016
Každoroční celodenní projekt věnovaný přírodě, který měl již vícero podob. Nejčastěji trávíme tento den formou dílen, kdy se děti rozdělí dle svého zájmu do skupin pracujících na určitém tématu. Témata dílen jsou rozličná, od edafonu přes jógu, výlet do botanické zahrady či ...

TONDA OBAL NA CESTÁCH – 2016

24.10. 2016
...tak se jmenuje program společnosti EKO-KOM pro žáky základních a středních škol, který proběhl na naší škole. Program jsme pro naše děti opět po třech letech objednali, neboť přicházejí nové ...

NÁSTĚNKA

Classroom

Bakaláři

Jídelní lístek

Měřící stanice

Měřící stanice prachových částic – informace o aktuálním stavu
Základní škola Veltrusy, příspěvková organizace

Opletalova 493, Veltrusy 27746

skola.veltrusy@seznam.cz

315 781 188 – základní škola

604 367 351– školní družina I.,II.odd.
737 402 469 - ŠD III. odd.
733 206 630 - ŠD IV. odd.
733 211 134 - ŠD V. odd.
733 207 472 - ŠD VI. odd.

315 781 230, 736 629 489 – školní jídelna

Domů - Základní škola Veltrusy
Domů - Základní škola Veltrusy

Created by © 2020 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy