logotyp

Proč my, vize školy

Do ZŠ Veltrusy dochází ve školním roce 2022 – 2023 celkem 538 žáků, kteří se učí ve 23 třídách. Přibližně polovina dětí je místních /Veltrusy/ a druhá polovina dojíždí z celkem 18 okolních vesnic.

Naším cílem je vytvářet pro žáky přátelské prostředí zaměřené na osvojení kvalitního základního vzdělání, které umožní našim absolventům výběr dalšího středoškolského studia podle nejrozmanitějších individuálních zájmů. 

Stejně tak klademe velký důraz na výchovnou stránku vzdělávacího procesu. Naším cílem je absolvent vzdělaný, ale současně i slušný člověk, který dokáže myslet nejen na sebe, ale i na druhé a který neváhá podat v případě potřeby pomocnou ruku jinému člověku. 

Prosazujeme smysluplnou a efektivní výuku, příjemné a bezpečné prostředí a podporu školních i mimoškolních aktivit, které umožní dětem strávit ve škole smysluplně nejen dobu vzdělávání, ale i čas mimoškolních zájmových aktivit.

V posledních letech, kdy se vlivem covidu výrazně změnil charakter výuky, jsme hodně zapracovali na organizaci distanční i hybridní výuky. Využíváme aplikaci Google Classroom.

V čem jsme podobní jiným školám?

 • výuka podle školního vzdělávacího programu Učím se pro život 
 • výuka cizích jazyků včetně jazykově zaměřených výjezdů do zahraničí
 • výuka plavání (1. stupeň)
 • stabilní a téměř úplně kvalifikovaný učitelský sbor
 • fungující školní družina (6 oddělení), která vychází vstříc potřebám rodičů
 • školní klub – pro děti, které nenavštěvují školní družinu

Co nabízíme navíc v porovnání s jinými školami?

 • přátelské a vstřícné prostředí  – většina dětí se mezi sebou zná, a to v rámci celé školy, nejen ročníku
 • přátelské a vstřícné prostředí i ze strany učitelů – i každý učitel zná téměř všechny děti ve škole
 • podpora všestranného rozvoje dětí – nespecializujeme se na určitou oblast, ale snažíme se o vytvoření skutečných základů pro další studium a uplatnění v životě
 • podporujeme vzdělávací aktivity nejen v oblasti ICT, ale dbáme i na rozvoj manuální zručnosti /dílny, školní kuchyňka/
 • dbáme nejen na vzdělání, ale usilujeme i o všestranné výchovné působení – ve spolupráci s rodiči žáků
 • bohaté dlouhodobé zkušenosti s prací se žáky s přiznamými podpůrnými opatřeními
 • spolupráce se spádovými mateřskými školami – pravidelné akce pro předškoláky
 • spolupráce a společné akce tříd v rámci ročníku
 • výborně fungující žákovský parlament – spolupráce 1. a 2. stupně
 • velký výběr školních kroužků /např. sportovní, výtvarné, keramika, vaření/ – většina zdarma, případný poplatek je pouze za materiál, který žáci zpracovávají
 • dostatek relaxace o přestávkách – velké přestávky strávené aktivním pohybem venku
 • organizujeme různé nadstandartní sportovní aktivity – např. bruslení, běh na lyžích
 • činnost školského poradenského pracoviště – na škole aktivně působí školní psycholožka, speciální pedagožka,  výchovná poradkyně a preventisté sociálně-patologických jevů na 1. i 2. stupni
 • promyšlené a plánované vedení preventivních programů pro děti v průběhu celé školní docházky
 • trvalé sledování vztahů mezi dětmi, zájem o problémy dětí a pomoc při jejich řešení
 • prevence školní neúspěšnosti a pomoc při jejím řešení
 • bohatá a úspěšná účast na nejrůznějších vědomostních i sportovních soutěžích
 • každoroční vyhodnocování úspěšných žáků v nejrůznějších oblastech života školy
 • příprava a pomoc při přechodu z 1. na 2. stupeň
 • bezproblémový a úspěšný přechod na střední školy
 • otevřenost v oblasti spolupráce školy s rodiči – např. společná setkání
 • vybavení všech tříd na škole interaktivní tabulí nebo dataprojektorem + připojení na internet
 • pravidelně pořádané školy v přírodě a lyžařský výcvikový kurz
 • podpora čtenářské gramotnosti – nabídky knih v rámci školních knižních klubů
 • Klub mladého diváka – pro 2. stupeň – pravidelná možnost návštěvy předních pražských divadel
 • dlouhodobá aktivní účast na celorepublikových /Adopce na dálku, Čtení pomáhá/ i vlastních /Bezva den/ charitativních akcích
 • mlékomat – účast na projektech Školní mléko a Ovoce do škol + možnost zakoupení zdravé svačiny nebo mlsání
 • výborně fungující školní jídelna – vycházíme vstříc nejrůznějším dietním omezením
 • aktivně působící SRPŠ – možnost pro rodiče zapojit se do školních akcí a činnosti školy

 

 

NÁSTĚNKA

Classroom

Bakaláři

Jídelní lístek

Měřící stanice

Měřící stanice prachových částic – informace o aktuálním stavu
Základní škola Veltrusy, příspěvková organizace

Opletalova 493, Veltrusy 27746

skola.veltrusy@seznam.cz

315 781 188 – základní škola

604 367 351– školní družina I.,II.odd.
737 402 469 - ŠD III. odd.
733 206 630 - ŠD IV. odd.
733 211 134 - ŠD V. odd.
733 207 472 - ŠD VI. odd.

315 781 230, 736 629 489 – školní jídelna

Domů - Základní škola Veltrusy
Domů - Základní škola Veltrusy

Created by © 2020 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy