logotyp

Školní rok 2017/2018

BEZVA DEN
Vážení rodiče, prarodiče, milí návštěvníci Bezva dne,
jménem dětí a učitelů veltruské školy Vám děkujeme za to, že jste přišli podpořit 13. Ročník Bezva dne. Věříme, že jste si užili příjemné odpoledne a že se Vám naše připravená vystoupení líbila. Současně Vám děkujeme, že jste podpořili naše snažení a finančně přispěli na pomoc Honzíkovi z Benešova. Díky Vaší štědré pomoci budeme moci ve čtvrtek 28. června 2018 předat jeho mamince celkem 25. 401 Kč. Tyto peníze rodina využije na podporu Honzíkových aktivit, které nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou, ale pozitivně ovlivňují Honzíkův vývoj, pokroky a začlenění do kolektivu dětí.

Děkujeme všem za pomoc a těšíme na shledanou na 14. ročníku Bezva dne 2019.

VELIKONOČNÍ JARMARK
Děkujeme všem, kteří se zapojili do výroby velikonočních dekorací i prodeje. Letošní výtěžek 22 068,- bude předán SRPŠ a bude použitý se na nákup nových knih do školní knihovny.


ŠKOLNÍ PLES
V sobotu 20. ledna 2018 proběhl již 18. školní ples. Začátek plesu patřil několika vystoupení. Představila se nám děvčata, která jsou členkami Fit for you. Druhé vystoupení předvedl Sport team Vojkovice.

Přestože má školní ples dlouhou tradici, letošní ročník se do historie školních plesů zapíše nepříliš povzbudivým prvenstvím. Tím byl velmi malým počet návštěvníků, což byla velká škoda, neboť hudba hrála pěkně a kromě programu byla připravena i bohatá tombola.

I přes malou účast se podařilo získat pro školu finanční podporu ve výši 3.222 Kč.

Děkujeme všem, kteří jakoukoliv formou školní ples podpořili. Velké poděkování patří přímým účastníkům plesu a dále pak všem sponzorům.

Za SRPŠ a ZŠ Veltrusy

Pavlína Králová, předsedkyně SRPŠ

Mgr. Světlana Racková, ředitelka školy


VÁNOČNÍ JARMARK
V úterý 5. 12. 2017 se v naší škole konal již tradiční Vánoční jarmark. Děkujeme všem za krásné vánoční dekorace, které jste vyráběli i vám, kteří jste si nakupovali. Poděkování patří i žákům 8. tříd za pomoc při prodeji.
Celkově jsme získali částku 25 350,- Kč. Peníze byly předány SRPŠ a budou použity na školné pro Alsenyho a nové knihy do školní knihovny.


NEMÁM OBĚ RUCE LEVÉ ANEB POKLADY RYZÍ JSOU DOMEČKY HMYZÍ
Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Veltrusy podal žádost o dotaci v rámci programu Naplňování Koncepce podpory mládeže ve Středočeském kraji v roce 2017.Projekt s názvem Nemám obě ruce levé aneb Poklady ryzí jsou domečky hmyzí je zaměřen na:

a/ podporu rukodělných aktivit žáků
b/ podporu ekologického cítění a vnímání žáků
c/ podporu spolupráce školy s rodiči žáků
d/ podporu prohlubování rodinných vztahů

žádost o projekt byla schválena, i když Spolek rodičů a přátel školy nezískal finanční podporu v požadované výši. Finanční rozpočet projektu byl snížen všem žadatelům, a to z důvodu, aby mohlo být podpořeno co nejvíce žadatelů.
Realizace projektu započala po letních prázdninách přípravnou fází projektu, kdy v rámci výukových i zájmových aktivit byl žákům vysvětlen význam hmyzu a důležitost podpory životního prostředí přátelského k přírodě celkově. Žáci pod vedením učitelů přírodopisu a praktických činností a vedoucího přírodovědného kroužku pracovali na přípravě plánů a materiálu na výrobu hmyzích hotelů.
Výroba hmyzích hotelů z větší části proběhla v rámci pravidelného Podzimního setkání žáků, učitelů a rodičů veltruské školy, kdy žáci s rodiči za podpory pedagogů školy vyrobili základy pro 4 kusy hmyzích hotelů.
V další etapě /říjen – listopad/ byly tyto 4 základní kusy hotelů po dvou spojeny do většího celku, pro které se našla vhodná místa na školním pozemku.
Poslední část projektu má dlouhodobý charakter, který časově přesáhne dobu trvání projektu. Jedná se o péči o funkčnost hmyzích hotelů, pozorování života hmyzu a do budoucna i o případné nutné opravy hmyzích hotelů.
Celý projekt je zaměřen na podporu ekologického cítění žáků. Hmyzí hotely jsou umístěny na školním pozemku a žáci mohou z jejich pozorování těžit nejen během výuky, ale i v aktivitách zájmových, družinových nebo v aktivitách školního klubu. 

Zpět na hlavní výpis

NÁSTĚNKA

Classroom

Bakaláři

Jídelní lístek

Měřící stanice

Měřící stanice prachových částic – informace o aktuálním stavu
Základní škola Veltrusy, příspěvková organizace

Opletalova 493, Veltrusy 27746

skola.veltrusy@seznam.cz

315 781 188 – základní škola

604 367 351– školní družina I.,II.odd.
737 402 469 - ŠD III. odd.
733 206 630 - ŠD IV. odd.
733 211 134 - ŠD V. odd.
733 207 472 - ŠD VI. odd.

315 781 230, 736 629 489 – školní jídelna

Domů - Základní škola Veltrusy
Domů - Základní škola Veltrusy

Created by © 2020 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy