logotyp

Program poradenských služeb a s čím se na nás můžete obracet

1. Základní charakteristika služeb 

Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradce, školní metodici prevence sociálně patologických jevů, speciální pedagog, školní psycholog a jednotliví třídní učitelé.

Za poskytování poradenských služeb odpovídá ředitel školy.

Poskytování poradenských služeb ve škole vychází z vyhlášky č. 197/2016 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v platném znění. 

Škola vede o poradenských službách poskytovaných členy školního poradenského pracoviště příslušnou dokumentaci (o vyšetřeních, jeho výsledcích a poskytnuté  péči individuální i skupinové, IVP, PLPP atd.).

Žák případně jeho zákonný zástupce musí být školou předem srozumitelně a jednoznačně informován o:

a) všech podstatných náležitostech poskytované poradenské služby, zejména o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech poskytované poradenské služby,

b) prospěchu, který je možné očekávat, a o všech předvídatelných důsledcích, které mohou vyplynout z poskytování poradenské služby, i o možných následcích, pokud tato služba nebude poskytnuta,

c) právech a povinnostech spojených s poskytováním poradenských služeb včetně práva žádat kdykoli poskytnutí poradenské služby znovu.

.

2. Standardní činnosti pracovníků ŠPP

Standardní činnosti poradenských pracovníků zahrnují služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům školy. Podmínkou pro poskytování poradenských služeb nezletilým žákům je souhlas jejich zákonného zástupce. Souhlasu není  třeba v případě ohrožení duševního nebo tělesného zdraví žáka a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

.

Školní psycholog

rodiče

– má vaše dítě nějaké osobní problémy?

– chová se vaše dítě v poslední době jinak, než bylo zvykem?

– stěžuje si vaše dítě na problémy se spolužáky, učiteli, sourozenci, kamarády apod.?

– potřebujete se poradit ohledně výchovného přístupu k vašemu dítěti?

– máte nějaké osobní potíže a nevíte, kam se obrátit pro podporu?

.

žáci

– potřebuješ si s někým v soukromí o čemkoli popovídat?

– potřebuješ se poradit o něčem, co nemáš chuť řešit s blízkými?

– něco tě trápí, máš z něčeho strach?

– máš problémy se spolužáky, kamarády, učiteli nebo rodiči?

– ubližuje ti někdo nebo se cítíš se osaměle?

– chceš ve svém životě něco změnit a nevíš, jak na to?

– má tvůj kamarád problémy a ty mu chceš pomoci?

.

učitelé

– chová se některý s žáků v poslední době nestandardně nebo nevhodně?

– víte o vážných problémech z žákova osobního či rodinného života?

– ocitl se žák v akutním afektu nebo krizi?

– je některý z žáků výrazně osamělý, nejistý, nesoustředěný, smutný?

– hledáte vhodný individuální přístup ke konkrétnímu žákovi?

– řešíte vztahový problém mezi žáky ve třídě?

– potřebujete podpořit při vedení třídnických hodin?

– máte zájem o zmapování sociálního klima vaší třídy?

– máte zájem o skupinovou práci s vaší třídou?

– máte konflikt se žákem, rodičem či kolegou?

– máte nějaké osobní potíže a nevíte, kam se obrátit pro podporu?

.

Speciální pedagog

rodiče

– vaše dítě má potíže s učením?

– máte pocit, že má horší výsledky, než by odpovídalo jeho schopnostem?

– je vaše dítě integrované nebo má doporučení z PPP a potřebujete pro něj speciální péči?

– potřebujete poradit, jak se s dítětem správně učit?

– má vaše dítě problémy se správným vyslovováním?

– potřebujete konzultovat nastavení IVP pro vaše dítě?

.

žáci

– něco ti v učení nejde, ačkoli se snažíš?

– nevíš, jak se správně učit?

– opakuješ při testech stále stejné chyby?

– potřebuješ pomoci při výběru či zhotovení pomůcek?

.

učitelé

– potřebujete podpořit při tvorbě či hodnocení IVP pro žáka?

– máte ve třídě žáka, který selhává, ačkoli jeho schopnosti jsou na odpovídající úrovni?

– potřebujete konzultovat vaše učební postupy?

– hledáte vhodný individuální přístup ve výuce pro konkrétního žáka?

– máte u žáka podezření na SPU?

– potřebujete spolupráci s upevňováním zdravých vztahů v kolektivu – společné hry?

– potřebujete konzultovat a společně řešit prospěchové zhoršení žáka případně společně vytvořit plán pedagogické podpory?

.

Výchovný poradce 

rodiče

– potřebujete poradit s přestupem vašeho dítěte na střední školu?

– potřebujete pomoc s odvoláním proti výsledku přijímacího řízení?

– řešíte s dítětem nějaké výchovné či výukové potíže?

– potřebujete konzultovat IVP vašeho dítěte?

– máte obavy z přestupu vašeho dítěte na II. stupeň?

.

žáci

– potřebuješ se poradit, kam jít na střední školu?

– zajímá tě, jaký obor by byl vhodný zrovna pro tebe?

– máš pocit, že se ti ve škole poslední dobou nedaří?

– množí se ti v žákovské knížce poznámky a nevíš, co s tím?

.

učitelé

– má žák vysokou absenci či neomluvené hodiny?

– zaznamenali jste u žáka výrazné kázeňské nebo prospěchové zhoršení?

– máte zájem o exkurzi na střední školu nebo profesní testy pro vaše žáky?

– chcete pomoc s tvorbou nebo hodnocením IVP žáka?

– potřebujete konkrétní informace o intergovaných žácích?

– máte konflikt se žákem, rodičem či kolegou?

.

Školní metodik prevence

rodiče

– máte pocit, že vaše dítě zažívá šikanu?

– máte pocit, že vaše dítě experimentuje s alkoholem či drogami?

– potřebujete se poradit ohledně bezpečného pohybu na internetu a kyberšikany?

– potřebujte poradit s vhodným způsobem trávení volného času pro vaše dítě?

– zajímají vás informace týkající se zdravého životního stylu?

.

žáci

– víš o tom, že někdo ve škole je šikanovaný?

– víš o spolužákovi, který kouří, pije alkohol nebo užívá drogy?

– chceš se dovědět více informací o drogách, šikaně, kyberšikaně apod.?

– zajímají tě informace týkající se zdravého životního stylu?

.

učitelé

– máte podezření na šikanu?

– máte podezření na přítomnost návykových látek ve škole?

– máte podezření, že žák užívá návykové látky?

– máte zájem o preventivní program pro svoji třídu?

– máte tipy na aktivity do minimálního preventivního programu?

.

Třídní učitel 

rodiče

– zajišťuje spolupráci školy s rodiči

.

žáci 

– podporuje rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi žáky ve třídě

– vede žáky k dodržování školního řádu

– vede dokumentaci o žácích

.

učitelé

– spolupracuje s výchovným poradcem a metodikem prevence

– spolupracuje s ostatními vyučujícími i pedagogy z celé školy

.

3. Kvalifikační standardy poradenských pracovníků

Kvalifikační standardy jsou specifikovány zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění.

.

4. Podmínky pro poskytování poradenských služeb ve škole

Škola zajišťuje podmínky pro poskytování služeb takovým způsobem, aby vyhovovaly zákonu č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Každý z poradenských pracovníků má stanoveny konzultační hodiny.

Zpět na hlavní výpis

NÁSTĚNKA

Classroom

Bakaláři

Jídelní lístek

Měřící stanice

Měřící stanice prachových částic – informace o aktuálním stavu
Základní škola Veltrusy, příspěvková organizace

Opletalova 493, Veltrusy 27746

skola.veltrusy@seznam.cz

315 781 188 – základní škola

604 367 351– školní družina I.,II.odd.
737 402 469 - ŠD III. odd.
733 206 630 - ŠD IV. odd.
733 211 134 - ŠD V. odd.
733 207 472 - ŠD VI. odd.

315 781 230, 736 629 489 – školní jídelna

Domů - Základní škola Veltrusy
Domů - Základní škola Veltrusy

Created by © 2020 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy