logotyp

Nedávná minulost a současnost

Novodobá historie školy se začala psát od 1. ledna 2003, kdy škola získala tzv. právní subjektivitu. Škola se stala příspěvkovou organizací, jejíž součástí je nejen vlastní škola, ale i školní družina, školní klub a školní jídelna. V rámci právní subjektivity škola samostatně hospodaří s rozpočtem krajského úřadu (financuje platy zaměstnanců a pomůcky pro žáky) a s rozpočtem zřizovatele (financuje provoz školní budovy).

V současné době se ve škole učí 535 žáků v 23 třídách. Každý ročník má dvě nebo tři paralelní třídy. Větší část žáků do školy dojíždí – jsme stále školou spádovou se 16 spádovými obcemi. Ve škole pracuje 37 pedagogů, 6 vychovatele, pedagog volného času, 17 asistentů pedagoga, školní psycholog, speciální pedagog a 15 nepedagogických pracovníků.

Součástí školy je školní družina a školní klub. V současné době je v družině celkem 170 míst v 6 odděleních. Školní klub je k dispozici všem žákům, kteří nedocházejí do školní družiny.

Kapacita školní kuchyně byla postupně navyšována – aktuální stav je 700 obědů denně. Školní kuchyně je téměř 100% vytížena, neboť se zde připravují obědy nejen pro žáky školy, ale také pro děti z veltruské a všestudské mateřské školy a zájemce z řad občanů Veltrus.

Průběžně se obnovují a modernizují didaktické pomůcky pro všechny předměty. Vzhledem k výraznému nárůstu počtu žáků, a tím pádem i počtu tříd využíváme všechny učebny jako kmenové. Specializovanost učeben musela dlouhodobě, bohužel, ustoupit do pozadí.

Všechny učebny jsou vybaveny buď interaktivními tabulemi nebo dataprojektory. Každý vyučující má k dispozici svůj notebook. Škola doplnila vybavení dalšími prostředky ICT /tablety, kamery, mikrofony/, aby bylo možné zkvalitnit i distanční a hybridní způsob výuky.

V průběhu posledního desetiletí byla dokončena výměna oken a zateplení budovy. Škola má k dispozici také venkovní učebnu a školní hřiště s umělým povrchem.

Aktuálně se již dlouhou dobu řeší podoba a rozsah přístavby školy, kterou škola nezbytně nutně potřebuje k zajištění běžného provozu školy, ale i ke zkvalitnění vyučovacího a výchovného procesu.

 

Zpět na hlavní výpis

NÁSTĚNKA

Classroom

Bakaláři

Jídelní lístek

Měřící stanice

Měřící stanice prachových částic – informace o aktuálním stavu
Základní škola Veltrusy, příspěvková organizace

Opletalova 493, Veltrusy 27746

skola.veltrusy@seznam.cz

315 781 188 – základní škola

604 367 351– školní družina I.,II.odd.
737 402 469 - ŠD III. odd.
733 206 630 - ŠD IV. odd.
733 211 134 - ŠD V. odd.
733 207 472 - ŠD VI. odd.

315 781 230, 736 629 489 – školní jídelna

Domů - Základní škola Veltrusy
Domů - Základní škola Veltrusy

Created by © 2020 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy