logotyp

1938 – 1944

Rok 1938 znamenal pro nás i celou Evropu velké změny a mnoho utrpení. Vzhledem k hrozícímu nacistickému nebezpečí byla vyhlášena všeobecná mobilizace. Z veltruských škol byli povoláni Václav Kroupa, Václav Lácha a Jan Hilmera, který byl ustanoven ředitelem obecné školy místo dlouhodobě nemocného Fr. Cinka. V době nepřítomnosti J. Hilmery jeho funkci zastávala Josefa Pretlová. Funkcí ředitele měšťanské školy byl pověřen Václav Novotný. V průběhu celého školního roku 1938 – 1939 byly uskutečněny sbírky šatstva, hraček, knih i peněz ve prospěch dětí uprchlíků z českého zabraného pohraničí. Během celé války se žáci obecné školy učili ve dvojdomku, v klášteře a na radnici. Bylo zavedeno povinné vyučování němčiny, která nahradila dějepis. Učitelé museli absolvovat celoroční kurz němčiny a složit z ní zkoušku před odbornou komisí.

1939 20. ledna bylo pro obě školy zřízeno Rodičovské volné sdružení, které během války pomáhalo dětem (zajišťovalo pobyty v ozdravovnách pro chudé děti, uhradilo lékařské prohlídky a očkování dětí proti záškrtu apod.).

15. března byla obsazena stará školní budova jednotkami říšské branné moci, které projížděly přes klidné Veltrusy. Ze školy byly odstraněny obrazy legionářů a prezidenta Beneše, byly vyřazeny některé knihy a bylo zakázáno užívat československou státní vlajku. Všichni učitelé museli podepsat protektorátní slib.

1940 Od začátku tohoto roku až do konce druhé světové války byly každou zimu prodlužovány prázdniny pro nedostatek uhlí a začátek vyučování byl posunut na 9. hodinu ranní.

Josef Novotný byl odsouzen na 4 roky vězení za členství ve vojenské organizaci Obrana národa. Byl poslán do koncentračního tábora ve Waldheimu a ve Flossenbergu a osvobozen byl až v dubnu 1945 americkou armádou.

Mnoho učitelů bylo totálně nasazeno. Vilém Paluska a Karel Dvořák do dolu Praga na Kladně, Jaroslav Šnobl pracoval ve stavební firmě na Kladně, Marie Brotánková v Praze.

1941 Jindřich Vachtl se stal nástupcem ředitele Václava Novotného, který odešel do výslužby. Z měšťanské školy se stává čtyřletá výběrová škola a od roku 1942 se nazývala hlavní školou.

1942 Dochází k velkým změnám ve vedení obou škol. Jindřich Vachtl, ředitel měšťanské školy, odešel do Kralup a ředitelem byl jmenován Josef Rubeš. Jan Hilmera, ředitel obecné školy, byl poslán na nucený odpočinek. Zastupující řídící učitelkou se stala Věra Kleinová.

1943 Zřízena pomocná třída při zdejší škole, do které bylo zařazeno 14 dětí.

Od března spravovalo vedení obecné školy i veltruskou mateřskou školu.

1944 2. července tohoto roku se uskutečnil ve Veltrusech tělovýchovný den, malý sokolský slet, který vyjadřoval práci v českém duchu. Vystoupení vedl Jaroslav Kolářík, který se oblékl do sokolského úboru.

Zpět na hlavní výpis

NÁSTĚNKA

Classroom

Bakaláři

Jídelní lístek

Měřící stanice

Měřící stanice prachových částic – informace o aktuálním stavu
Základní škola Veltrusy, příspěvková organizace

Opletalova 493, Veltrusy 27746

skola.veltrusy@seznam.cz

315 781 188 – základní škola

604 367 351– školní družina I.,II.odd.
737 402 469 - ŠD III. odd.
733 206 630 - ŠD IV. odd.
733 211 134 - ŠD V. odd.
733 207 472 - ŠD VI. odd.

315 781 230, 736 629 489 – školní jídelna

Domů - Základní škola Veltrusy
Domů - Základní škola Veltrusy

Created by © 2020 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy