logotyp

1926 – 1937

Roku 1926 odchází do penze nejstarší učitelé a spolu s nimi také opustili školu méně kvalifikovaní učitelé. Penze se nevyhnula ani řídícímu učiteli obecné školy Františku Šafaříkovi. Na jeho místo byl dočasně dosazen Emanuel Maryška. V září stejného roku byl ustanoven řídícím učitelem obecné školy Jan Paukner, kterého ze zdravotních důvodů musel vystřídat v letech 1928 – 1930 Emanuel Maryška. Tato situace se opakovala v září roku 1932 a Jana Pauknera zastoupil Jan Novotný.

Od září 1926 probíhaly personální změny i na měšťanské škole. Ředitelem byl jmenován Matěj Kulhánek, který vystřídal Josefa Peise. Až do roku 1932 probíhaly různé úpravy vyučování (přerušení výuky v důsledku velkých mrazů, úlevy ve školní docházce přespolním apod.).

1928 Nastupuje na měšťanskou školu jako ředitel Václav Žalman, který ve svém volném čase pořádal přednášky o významných událostech české historie, psal do místních periodik a byl členem řady kulturních a osvětových komisí.

V říjnu byla vysazena na náměstí lípa u příležitosti oslav k výročí vzniku republiky a Karel Chotek daroval obecné a měšťanské škole 500 korun, přičemž více než polovina byla použita na přání K. Chotka na vybudování přírodopisného a fyzikálního kabinetu měšťanské školy.

1929 Budova školy byla opětovně schválena za nevyhovující, a proto bylo rozhodnuto vypsat finančně ohodnocenou soutěž na plány školní budovy. Město Veltrusy uvolnilo ze svého rozpočtu jeden milion korun na stavbu školní budovy, avšak vyrovnávací fond částku škrtl, proto byla stavba oddálena.

1932 Došlo k zadání stavby dvojdomku na pozemku V. Šťastného, který byl určen pro stavbu nové školy. Stavbu provedl Ladislav Mareš a byly zde umístěny dvě třídy obecné školy, vyučovat se začalo 4. listopadu.

1933 V únoru získala obec od okresního výboru 200 000 korun na stavbu měšťanské školy. Pro velké finanční obtíže nemohla obec stavbu školní budovy do dvou let zahájit.

1934 Novým řídícím učitelem se na obecné škole stal František Cink, Jan Novotný byl jmenován učitelem na veltruské škole, učil zde 13 let, když předčasně tragicky zemřel ve 47 letech.

Ve školním roce 1934 – 1935 sehrály děti měšťanské školy dvě představení loutkového divadla.

1935 Konala se manifestační schůze v Praze na Staroměstské radnici za zřizování měšťanských škol. Veltruskou školu zastupoval ředitel Žalman a starosta Veltrus Zloch. Schůze byla úspěšná. Bylo nařízeno, aby obce do 5 kilometrů od měšťanské školy finančně přispívaly na provoz školy (do veltruského obvodu spadaly Všestudy, Miřejovice, Vojkovice, Zlosyň, Vepřek, Staré Ouholice, Podhořany a část Nelahozevsi).

Byl ustanoven Výbor pro sociální péči o mládež, který se podílel na organizaci vánoční nadílky.

1936 Uspořádán seminář branné výchovy. Přednášku a praktické ukázky zajistili vojenští odborníci z ministerstva obrany.

1937 Zemřel ředitel měšťanské školy Václav Žalman a na jeho místo byl dočasně dosazen Josef Novotný.

Zpět na hlavní výpis

NÁSTĚNKA

Classroom

Bakaláři

Jídelní lístek

Měřící stanice

Měřící stanice prachových částic – informace o aktuálním stavu
Základní škola Veltrusy, příspěvková organizace

Opletalova 493, Veltrusy 27746

skola.veltrusy@seznam.cz

315 781 188 – základní škola

604 367 351– školní družina I.,II.odd.
737 402 469 - ŠD III. odd.
733 206 630 - ŠD IV. odd.
733 211 134 - ŠD V. odd.
733 207 472 - ŠD VI. odd.

315 781 230, 736 629 489 – školní jídelna

Domů - Základní škola Veltrusy
Domů - Základní škola Veltrusy

Created by © 2020 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy