logotyp

1914 – 1924

Roku 1914 začala 1. světová válka a dva učitelé (Matěj Kulhánek a Jan Novotný) byli odvedeni na frontu. Ve škole vyučovalo jen pět učitelů, a proto se vyučovalo polodenně. Zpočátku bezplatně vypomáhal Josef Novotný, absolvent učitelského ústavu, který byl v březnu 1915 také povolán na frontu.

1915 Konala se akademie pro školu a veřejnost. Výtěžek z této akademie byl věnován Vdovskému a sirotčímu fondu.

1916 V Lobečku byla zřízena obecná škola, v důsledku toho poklesl počet žáků ve Veltrusech zhruba o 142 dětí.

1918 Končí 1. světová válka a postupně se z armády vracejí zpět povolaní učitelé (1918 červen – Matěj Kulhánek propuštěn z ruského zajetí; 1919 leden – Josef Novotný se vrací z Balkánu; 1920 březen – Jan Novotný se vrací z Ruska, ale ze zdravotních důvodů do školy tento rok nenastoupil.)

1919 Zažádala místní školní rada o zřízení smíšené měšťanské školy ve Veltrusech. Po vydání povolení se místní školní rada usnesla:

  • přijímat do měšťanské školy děti z cizích školních obcí;

  • oddělit správu měšťanské školy od správy školy obecné;

  • učebny umístit v budově kláštera;

  • postavit novou školní budovu, pokud bude získána 80% státní subvence.

1920 – 1921 V tomto školním roce byla otevřena jedna třída měšťanské školy. Ředitelem se stal Josef Peis. Ve třídě bylo zapsáno 84 žáků (45 chlapců a 39 dívek), kteří museli zaplatit zápisné (místní 50 Kč a přespolní 70 Kč) jako příspěvek na nákup pomůcek. Ve stejném školním roce z obecné školy odešel František Novotný a jeho místo zaujal František Šafařík, kterého jmenoval Arnošt Chotek.

1923 Nastupuje do Veltrus odborný učitel Václav Poláček, jehož zálibou bylo sbírání materiálů o historii našeho kraje, dokonce se stal roku 1928 starostou Veltrus.

1924 Sokol daroval škole československou vlajku, která byla vztyčena před školní budovou u příležitosti oslav 28. října.

Zpět na hlavní výpis

NÁSTĚNKA

Classroom

Bakaláři

Jídelní lístek

Měřící stanice

Měřící stanice prachových částic – informace o aktuálním stavu
Základní škola Veltrusy, příspěvková organizace

Opletalova 493, Veltrusy 27746

skola.veltrusy@seznam.cz

315 781 188 – základní škola

604 367 351– školní družina I.,II.odd.
737 402 469 - ŠD III. odd.
733 206 630 - ŠD IV. odd.
733 211 134 - ŠD V. odd.
733 207 472 - ŠD VI. odd.

315 781 230, 736 629 489 – školní jídelna

Domů - Základní škola Veltrusy
Domů - Základní škola Veltrusy

Created by © 2020 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy