logotyp

1757 – 1890

Kořeny veltruského školství sahají až do 18. století. První školu ve Veltrusech založil hrabě Rudolf Chotek 17. dubna 1757. Škola byla spojena s farou, nacházela se v přízemí a vyučovalo se v jedné třídě. Učitel byl vybírán vrchností. Současně se školou byla založena nadace s disponující částkou 2 600 zlatých, úroky z této částky sloužily jako plat učitele, který krom peněz dostal i služební byt se zahrádkou. K jeho povinnostem patřilo vyučování dětí a hraní na kostelní varhany. Na správný chod školy dohlížel zámecký kaplan. Kdo se stal prvním učitelem po založení školy, není známo, prý zde jistý čas působil učitel Jerie.

Dětí přibývalo a jedna třída jim byla těsná, proto se vrchnost rozhodla roku 1854 postavit novou faru přímo vedle kostela a ze staré fary udělat školu. V opravené faře se začalo vyučovat nejprve ve dvou, později i ve třech třídách. Školu navštěvovaly děti z přilehlých obcí (Všestud, Zlosyně, Lobečku a Miřejovic). Počet žáků je v kronikách zaznamenáván od roku 1840, kdy do veltruské školy chodilo 190 dětí. Od roku 1845 působil na škole učitel Štěpán Benda, kterému roku 1885 císař udělil zlatý záslužný kříž jako uznání za dlouholeté působení školního řídícího učitele.

1862 Zřízena školní knihovna za finanční podpory faráře Čejky.

1886 Došlo k rozšíření školní budovy o další poschodí.

1887 Byla otevřena čtvrtá třída.

1888 Ke škole přibyla zahrada a tělocvična.

1889 – 1890 František Novotný se po 16 letech vyučování na veltruské škole stal řídícím učitelem.

Zpět na hlavní výpis

NÁSTĚNKA

Classroom

Bakaláři

Jídelní lístek

Měřící stanice

Měřící stanice prachových částic – informace o aktuálním stavu
Základní škola Veltrusy, příspěvková organizace

Opletalova 493, Veltrusy 27746

skola.veltrusy@seznam.cz

315 781 188 – základní škola

604 367 351– školní družina I.,II.odd.
737 402 469 - ŠD III. odd.
733 206 630 - ŠD IV. odd.
733 211 134 - ŠD V. odd.
733 207 472 - ŠD VI. odd.

315 781 230, 736 629 489 – školní jídelna

Domů - Základní škola Veltrusy
Domů - Základní škola Veltrusy

Created by © 2020 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy